LEGENDARY ico review – Cá cược lẫn nhau với Bitcoin

Cá cược lẫn nhau được sử dụng rộng rãi trong cá cược thể thao bao gồm cả cybersports. Legendarybet là nền tảng đầu tiên được thiết kế phù hợp với người hâm mộ cybersports và kết hợp mô hình này với blockchain. Đọc thêm để tìm hiểu lý do tại sao nó hoàn toàn phù hợp.
Website: https://legendary.bet/
Whitepaper: https://legendary.bet/#/beginners-guide
Twitter: https://twitter.com/legendarybet
Facebook: https://www.facebook.com/Legendarybet-1157536627733708/
Telegram: http://t.me/legendarybet_chat

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2361988
ETH: 0x7B47d8375646E819d31a32E097d33aC53Aac93B0

Related posts